Biznes i Cele Zrównoważonego Rozwoju

We wrześniu 2015 roku 193 państwa członkowskie ONZ na historycznym szczycie ONZ przyjęły plan przekształcenia świata i polepszenia życia każdego człowieka na Ziemi – Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Przez 15 lat świat będzie zwalczał ekstremalną biedę, nierówności i niesprawiedliwość, ograniczał zmiany klimatyczne oraz chronił naszą planetę. W samym sercu Agendy 2030 leży 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 zadań do wykonania, które jasno definiują co należy zrobić, by każdy człowiek mógł korzystać z osiągnięć rozwojowych. Globalne Cele są realizowane przez wszystkie strony: rządy państw, świat nauki, społeczeństwo obywatelskie i zwykli ludzi, a także biznes.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są największym światowym korporacyjnym przedsięwzięciem. Przedsiębiorstwa do swoich strategii i działań włączają powszechne wartości i zasady odnoszące się do praw człowieka, pracy, środowiska i zwalczania korupcji. Biznes jest siłą, która może czynić dobro w życiu społecznym. Opowiadając się za zrównoważonym rozwojem, biznes może wziąć na siebie odpowiedzialność i przyczynić się do budowy lepszego świata. Globalne Cele mogą stać się lokalnym biznesem.

Liderzy biznesu i inwestorzy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że przedsiębiorstwa nie mogą koncentrować się tylko na osiąganiu krótkoterminowego zysku.  Nie mogą obawiać się, że katastrofy naturalne, niepokoje społeczne i dysproporcje ekonomiczne zakłócą widoki na długoletnią dobrą koniunkturę. Jednocześnie zauważamy jak szybko wzrasta świadomość społeczeństw, które domagają się, by również przedsiębiorstwa wzięły na siebie odpowiedzialność za pogarszający się stan naszej planety i społeczeństw. Te przedsiębiorstwa, które podejmą to wyzwanie i właściwe działania będą dobrze prosperować i wyprzedzą pozostałe.

Cele Zrównoważonego Rozwoju są realizowane przez świat od 1 stycznia 2016 roku. Mówią one jakie działania trzeba podjąć i co należy osiągnąć. Musimy przekształcić globalne cele na działania lokalne. Globalne Cele muszą stać u podstaw lokalnego biznesu. 

W czerwcu 2016 r. podczas Lions Festival of Creativity w Cannes, Sekretarz Generalny ONZ ogłosił inicjatywę 'Common Ground' (Wspólna płaszczyzna). Sześć największych na świecie przedsiębiorstw reklamowych, marketingowych i komunikacyjnych opowiedziało się za wspieraniem Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa na rzecz pokonania ubóstwa, niesprawiedliwości i nierówności. Osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju wymaga nowego podejścia i długoletnich partnerstw na rzecz naszej planety i ludzkości.

Do inicjatywy ‘Common Ground’ przystąpiły: Dentsu, Havas, IPG, Omnicom, Publicis Groupe oraz grupa WPP. We wspólnym komunikacie, szefowie domów mediowych oświadczyli: „Inicjatywa ‘Common Ground’ podkreśla, że kwestie globalne podejmowane przez ONZ stoją ponad komercyjną rywalizacją. Podejmując partnerską współpracę na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, chcemy pokazać, że nawet zagorzali konkurenci mogą odłożyć na bok różnice po to, by służyć większej, wspólnej sprawie. Mamy nadzieję, że inni zajmujący się tym samym lub innym biznesem, uczynią to samo.”

W Organizacji Narodów Zjednoczonych istnieje inicjatywa UN Global Compact www.unglobalcompact.org, której zadaniem jest transformacja świata. UN Global Compact przyjął wieloletnią strategię, która ma zwiększyć świadomość biznesu i zachęcić do podejmowania działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Biznes ma do odegrania szczególną i istotną rolę.

UN Global Compact wraz z funkcjonującym w ramach tej inicjatywy sieciami krajowymi kształtuje lepszą przyszłość dla wszystkich ludzi.  Krajowe sieci są niezależnymi i samodzielnie zarządzanymi jednostkami współpracującymi z UN Global Compact. W Polsce istnieje sieć lokalna Global Compact Network Poland, która jest fundacją. Do polskiej sieci należy ponad 80 podmiotów, w tym Polpharma, Polska Izba Handlu, Bussines Centre Club, Polish Cluster of Innovative Entrepreneurs, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Orange Polska czy PKN Orlen.

Biznes jest niezwykle istotny dla Organizacji Narodów Zjednoczonych, która nadała mu ogromną rolę w budowaniu lepszego świata dla wszystkich ludzi. Biznes może stać się liderem realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w nawiązywaniu partnerstw z różnymi przedsiębiorstwami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami i szkołami, inwestorami i lokalnymi społecznościami. Przedsiębiorstwa mogą odgrywać rolę lidera w takich partnerstwach.  Już samo takie działanie wpisuje się w 17. Cel Zrównoważonego Rozwoju ‘Partnerstwa na Rzecz Celów’.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla, że bez biznesu kształtowanie zrównoważonego świata i budowanie pomyślnej przyszłości dla każdego człowieka nie jest możliwe. Wyzwania stojące przed światem oraz zawarte w Agendzie 2030 zadania do wykonania to szansa dla biznesu, by podejmować innowacyjną działalność. 

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 jest planem przekształcenia świata, planem naprawy czy też ratowania naszej Ziemi. Jeżeli nic nie zmienimy, to w roku 2050 będziemy potrzebować trzech planet takich jak Ziemia, by utrzymać dotychczasowy styl życia (mówi o tym 12. Cel Zrównoważonego Rozwoju). Skąd weźmiemy te dwie dodatkowe planety? Jak będziemy żyć w 2050 roku? Co powiemy naszym dzieciom i wnukom? Jak im wytłumaczymy, że nie zadbaliśmy o przyszłość naszego i przyszłych pokoleń?

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×