Ministerstwo Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju pełni rolę krajowego koordynatora wdrażania Agendy rozwojowej i jej Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) na poziomie krajowym. Zadaniem MR jako koordynatora procesu wdrażania Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 w Polsce, jak również krajowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), jest zastosowanie zintegrowanego podejścia, czyli zachowania spójności priorytetów nowego modelu polskiej polityki rozwoju z wyzwaniami i celami globalnymi oraz wspólnego zarządzania dla obu procesów.

W celu koordynacji na szczeblu rządowym wdrażania w Polsce SDGs powołany został Zespół ds. spójności SOR z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju w ramach Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju. Kluczowym zadaniem Zespołu na najbliższe miesiące jest przygotowanie polskiego raportu realizacji SDGs, który zostanie zaprezentowany w lipcu 2018 r. na forum ONZ w ramach narodowego przeglądu wdrażania SDGs (Voluntry National Review, VNR).  

Ministerstwo Rozwoju podejmuje szereg działań promocyjnych, zwiększających świadomość nt. SDGs. W siedzibie Ministerstwa odbywają się liczne konferencje tematyczne. Ministerstwo wydało również broszurę informacyjną w języku polskim i angielskim 'Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – implementacja w Polsce' (http://www.mr.gov.pl/media/41336/1003_05_17_mr_broszura_onz_net.pdf)

Ministerstwo Rozwoju podejmuje również inicjatywy zwiększające poczucie współodpowiedzialności różnych podmiotów za efektywną realizację SDGs. W czerwcu 2017 r. zainicjowało Partnerstwo na rzecz realizacji SDGs w Polsce, do którego obecnie przystąpiło 70 podmiotów reprezentujących różne środowiska. Każdy z sygnatariuszy deklarując poparcie dla zmian społeczno-gospodarczych w kierunku zrównoważonego rozwoju, podejmuje indywidualne zobowiązania do konkretnych działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju.  

Ponadto Ministerstwo Rozwoju podejmuje działania w kierunku zintensyfikowania współpracy z regionami (Urzędy Marszałkowskie, miasta) celem zwiększenia zaangażowania samorządów przełożeniem globalnych celów rozwojowych na warunki i potrzeby lokalne.

Dodatkowo Ministerstwo Rozwoju pracuje nad powołaniem Krajowego Forum Interesariuszy jako platformy prowadzenia merytorycznej debaty, wymiany informacji i doświadczeń oraz nawiązywania skutecznej współpracy na rzecz realizacji SDGs w Polsce.

Zobacz stronę Ministerstwa Rozwoju nt. Agendy 2030 www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/agenda-2030/

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×